Home Page

On Line Library of the Church of Greece


Ceaslov
Editura Institului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1992
(“Horologion”, the Publishing House of the Biblical and Missionary Institute of the Romanian Orthodox Church, Bucharest, 1992)


ÎNTRU SLAVA SFINTEI ŞI CELEI DE O FIINŢĂ
DE VIAŢĂ FĂCĂTOAREI ŞI NEDESPĂRŢITEI TREIMI
 
 
 

CEASLOV

TIPĂRIT CU APROBAREA SFÂNTULUI SINOD
ŞI CU BINECUVÂNTAREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE

TEOCTIST

PATRIARHUL BISERICI ORTODOXE ROMÂNE
 

EDIŢIA A CINCEA
 

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

BUCUREŞTI - 1992
 
 
 
 

CUPRINSUL

Cuvânt înainte

DIFERITE RUGĂCIUNI, RÂNDUIELI ŞI SLUJBE

Rugăciunile dimineţii
Rânduiala Miezonopticii din toate zilele
Rânduiala Miezonopticii din sâmbete
Rânduiala Miezonopticii din duminici
Utrenia
Ceasul întâi
Mijloceasul întâi
Ceasul al treilea
Mijloceasul al treilea
Ceasul al şaselea
Mijloceasul al şaselea
Obedniţa
Condacele de peste săptămână
Rânduiala mesei
Rânduiala Panaghiei
Ceasul al nouălea
Mijloceasul al nouălea
Vecernia
Rugăciunea la masa de seară
Pavecerniţa Mare
Pavecerniţa Mică
Rugăciunea de seară
Binecuvântările Învierii
Binecuvântările morţilor
Troparele şi condacele Triodului
Troparele şi condacele Penticostarului
Troparele Învierii
Troparele Născătoarei de Dumenzeu
Troparele de peste toată săptămâna

CANOANE DE RUGĂCIUNI

Canon de rugăciune către îngerul păzitor
Canon de pocăinţă către Domnul nostru Iisus Hristos
Canon de rugăciune către toţi sfinţii

RÂNDUIALA SFINTEI ÎMPĂRTĂŞIRI

Rânduiala Sfintei împărtăşiri

ACATISTE ŞI PARACLISE

Acatistul Buneivestiri
Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos
Acatistul Sfântului Ierarh Nicolae
Paraclisul Presfintei Născătoare de Dumnezeu
Al doile paraclis al Presfintei Născătoare de Dumnezeu

SINAXAR PESTE TOT ANUL

Luna Septembrie
Luna Octombrie
Luna Noiembrie
Luna Decembrie
Luna Ianuarie
Luna Februarie
Luna Martie
Luna Aprilie
Luna Mai
Luna Iunie
Luna Iulie
Luna August

MYRIOBIBLOS HOME  |  TOP OF PAGE