Εικονογραφημένο χειρόγραφο,
Μονή Παντοκράτορος, Αγιον Όρος, 12ου αι.

Illuminated Manuscript,
Pantokrator Monastery, Holy Mountain, 12th c.

 Home | Library | Museum | Report