image with the sign of Myriobiblos

Κεντρική Σελίδα | Βιβλιοθήκη | Αφιερώματα | Σεμινάρια | Παρουσιάσεις Βιβλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH | FRANÇAIS | ESPAÑOL | ITALIANO | DEUTSCH

русский | ROMÂNESC | БЪЛГАРСКИ


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIA

Κλάδος Διαδικτύου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


Προηγούμενη Σελίδα
Μάξιμος ο Ομολογητής

Μυσταγωγία (στην δημοτική)

Εισαγωγὴ - Σχόλια: πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Στανιλοάε,
Μετάφραση: Ἰγνάτιος Σακαλὴς.
ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1997.


ΙΘ'. Τί σημαίνει ἡ δοξολογία τοῦ Θεοΰ μὲ τὸν Τρισάγιο ὕμνο

Ἡ τριπλῆ τώρα ἀναφώνηση τοῦ «Ἅγιος», ποὺ περιέχει ἡ ἱερὴ ὑμνολογία, ἀπὸ μέρους ὅλου τοῦ πιστοῦ λαοῦ, δείχνει τὴν ἕνωση καὶ ἰσοτιμία μας μὲ τὶς ἀσώματες καὶ νοερὲς δυνάμεις, ποὺ θὰ φανῆ στὸ μέλλον. Μὲ αὐτήν, σὲ συμφωνία μὲ τὶς ἄνω δυνάμεις ἐξαιτίας τῆς ταυτότητας τῆς σταθερῆς γύρω ἀπὸ τὸ Θεὸ ἀεικινησίας, θὰ μάθη ἡ ἀνθρώπινη φύση νὰ ὑμνῆ καὶ ν' ἁγιάζη μὲ τρεῖς ἁγιαστικὲς ἀναφωνήσεις τὴν τρισυπόστατη καὶ ὅμως μία θεότητα.(62)
Ὑποσημειώσεις

62. Ἡ ἐσχατολογικὴ ἑρμηνεία τοῦ Τριαδικοῦ Ὕμνου τῆς ἁγιότητας τοῦ Θεοῦ, ποὺ προσφέρει ὅλος ὁ λαὸς ἀγγέλλει τὴ μέλλουσα ἀποκάλυψη τῆς ἕνωσής του καὶ τῆς ἰσότητάς του σὲ τιμὴ μὲ τὶς ἀσώματες καὶ νοητὲς δυνάμεις. Ἡ ἕνωση καὶ ἡ ἰσότητα αὐτὴ θὰ ἐκδηλώνωνται μέσα στὴν ταυτότητα τῆς αἰώνιας ἀμετάβλητης κίνησης γύρω ἀπὸ τὸ Θεό, μέσα στὴν ὁποία οἱ ἄνθρωποι θὰ ὑμνοῦν ἀπὸ κοινοῦ μὲ τοὺς ἀγγέλους τὴν ἁγιότητα τῆς τρισυπόστατης, μιᾶς θεότητας. Ἡ αἰώνια κίνηση γύρω ἀπὸ τὸ Θεὸ ὑποδηλώνει τὴ ζωὴ τῶν ἀγγέλων καὶ τῶν δικαίων ποὺ θὰ συνίσταται στὸ γεγονός, ὅτι δὲ θὰ σταματήσουν νὰ θεωροῦν καὶ ν' ἀγαποῦν τὴ θεία ἀπεραντοσύνη• καὶ ἡ ἀκινησία ὑποδηλώνει τὴν παραμονὴ δίχως πτώση, μέσα σ' αὐτὴ τὴ θέα καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ ἡ μεταβολὴ (τροπή) σημαίνει τὴν πτώση κάποιου ἀπὸ τὸ λόγο τῆς φύσης του, ἡ ἀμετάβλητη κίνηση γύρω ἀπὸ τὸ Θεὸ εἶναι ἡ κίνηση ἡ σύμφωνη μὲ τὴ φύση, ποὺ τελειοποιεῖ τὴ φύση. Γιατί εἶναι μιὰ ἀνάπτυξη τῶν θετικῶν δυνατοτήτων τῆς φύσης. Εἶναι αὐτὸ ποὺ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης καί, ἔπειτ' ἀπ' αὐτόν, ὁ ἅγιος Μάξιμος ὀνομάζουν «στάση κινούμενη καὶ κίνηση σταθερή» (P. Sherwood, ὅπου παραπάνω σ. 194).

Προηγούμενη Σελίδα