Θουκυδίδης,
τοιχογραφία στον ναό της Μονής Φιλανθρωπινών, 16ος αι., Ιωάννινα

Thucidides the ancient Greek historian,
fresco in the Church of Monastery of Filanthropinon, 16th c., Ioannina

 Home | Library | Museum | Report