Παντοκράτωρ
Μονή Δαφνίου, 11ος αι.

Pantokrator
Monastery of Daphni (Attica), 11th c.

 Home | Library | Museum | Report