Τα εισόδια της Θεοτόκου,
Δαφνί, 11ος αι.

The Entry of the Mother of God into the Temple
Monastery of Daphni (Attica), 11th c.

 

 Home | Library | Museum | Report