Η ψηλάφηση του Θωμά, Μονή Δαφνίου, 11ος αι.

Incredulity of Thomas, Daphni monastery, 11th c.

 Home | Library | Museum | Report