Προφήτης Σοφονίας,
Μονή Δαφνίου, 11ος αι.   

Prophet Sophonias,
Daphni monastery, 11th c.

 Home | Library | Museum | Report