Βαιοφόρος. Μονή Δαφνίου, περίπου 11oς αι. 

Palmday. Daphni monastery, c. 11 c

 Home | Library | Museum | Report