Αρχάγγελος Μιχαήλ,
Βυζαντινό ψηφιδωτό, Ραβέννα
 
Archangel Michael,
Mosaic,
St Apollinaire,
Ravenna
 

 Home | Library | Museum | Report