Εικονογραφημένο χειρόγραφο τετραβάγγελο,
Μονή Διονυσίου, Αγ Όρος, τέλος 10ου αι.

Illuminated manuscript, Four Gospels
Monastery of Dionysiou, Holy Mountain, late 10th c.

 Home | Library | Museum | Report