Παναγία η Ελεούσα
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, 14ος αι.

The Virgin Eleousa
Veroia, Archaeological Museum, 14th c.

 Home | Library | Museum | Report