Εικονογραφημένο χειρόγραφο ομιλιών του Αγ, Γρηγορίου του Θεολόγου,
Μονή Διονυσίου, Αγ Όρος, 11-12 αι.

Illuminated manuscript, The Homilies of St Gregory the Theologian
Monastery of Dionysiou, Holy Mountain, 11-12th c.

 Home | Library | Museum | Report