Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

Home of the Greek Bible

* ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ (ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7.12)

* ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ
(ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8.41, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 5.22)

* ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11)

* ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΗΣ ΚΑΝΑ (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2.1)

* ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΤΩΝ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14.13, 15.29, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6.33, 8, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9.11, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6)

* ΑΓΡΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5.4)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9)

* ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΥΦΛΩΝ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9.27, 20.29, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 8.22, 10.46, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18.35)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΘΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8.14, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1.29, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4.38)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑΣ (ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 13.10)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
(ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4.33, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1.23)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 4.46)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΔΡΩΠΙΚΟΥ (ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12.15, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3.7)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΛΕΓΕΩΝΑ ΔΑΙΜΟΝΩΝ
(ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8.26, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 5.1)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΟΥΣΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9.20, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8.43, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 5.25)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8.5, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7.2)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17.14, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9.37, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 9.14)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΧΟΝΤΟΣ ΞΗΡΑ ΧΕΙΡΑ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12.9, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6.6, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3.1)

* ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8.2)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ ΚΟΡΗΣ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15.21, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7.24)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8.2, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5.12, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1.40)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17.11)

* Η ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΗΡΟΣ (ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17.24)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12.22, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11.14)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΓΙΛΑΛΟΥ (ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 7.31)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9.2, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5.18, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 2.3)

* ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΒΗΘΕΣΔΑ (ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5.2)

* ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14.23, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 6.45, ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6.16)

* ΓΑΛΗΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8.23, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8.22, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 4.35)

* ΘΕΡΑΠΕΥΩΝ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ
(ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4.23, 8.16, 9.35, 12.14, 14.35, 19.1, ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1.32, 3.7, 6.54, ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4.40, 5.15, 6.17)

 

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ


 

Treasury of the Fathers

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Πολυτονική γραμματοσειρά  *  Ἐπικοινωνία